Transcripció

 

Si tens un arxiu d’àudio o vídeo i necessites passar-lo a format text, aquest és el servei que necessites. Si m’envies enregistraments d’entrevistes, àudio de reunions o qualsevol gravació d’àudio, el transcriuré en un document perquè puguis disposar de la versió escrita. També pot tractar-se de la transcripció d’un text en un suport (PDF o llibre imprès) a un altre suport (Word).

La transcripció es pot realitzar paraula per paraula (és a dir, de forma literal) o bé el transcriptor pot millorar-ne certes parts per enriquir la lectura o adequar l’estil.

Aquest servei està disponible en castellà i en català.

 

  • Transcripció de textos:
    • D’àudio/vídeo a text.
    • De PDF a Word.
    • De llibre o publicació impresa (sense versió digital) a Word o PDF.
  • Transcripció i adaptació de textos antics: transcripció de textos no normatius i adequació a la normativa i criteris d’edició actuals.