Redacció

 

  • Redacció de textos literaris per encàrrec: novel·la, relat breu, llibre, etc.
  • Redacció de textos periodístics: notícies, notes de premsa, articles, etc.
  • Redacció i revisió de textos publicitaris i/o comercials (copwriting).
  • Redacció de textos acadèmics: llibres de text o didàctics, recerques, bibliografies, etc.
  • Redacció de presentacions, resums, llistats, cartes, documents d’empresa, textos corporatius.