Edició

 

  • Edició i preparació de manuscrits i originals (Word, PDF). Aquest servei està pensat per a aquelles persones que volen enviar el seu manuscrit a una editorial o a un premi literari amb la presentació formal adequada i que compleixin amb uns estàndards mínims d’edició.
  • Edició de textos en pàgines web (WordPress). Si vols escriure o editar els textos (copy) d’una pàgina web, puc ajudar-te en aquest procés.
  • Publicació de llibres a Amazon (Word i PDF). Vols publicar el teu llibre en paper i en ebook a Amazon? T’ajudo a preparar el manuscrit i a pujar-lo a la plataforma per tal que estigui disponible a tot el món.