Edició

Més que una tasca, l’edició de textos és un art. Durant el procés d’edició editorial, es duen a terme la correcció ortotipogràfica i d’estil i la maquetació del text. En aquestes etapes, es millora l’adequació lingüística, la coherència general, la fluïdesa i l’impacte del contingut, així com la presentació del format i la composició gràfica.

Per fer l’edició d’un llibre o una publicació, cal tenir molt present la qualitat del text i també el format de presentació.

Els tipus d’edició que ofereixo es dirigeixen especialment a autors i autores que vulguin autopublicar-se o que optin per l’autoedició. També preparo manuscrits per enviar a editorials o a premis literaris.

Si em delegues l’edició del teu text, et brindaré un suport personalitzat per assegurar que la teva obra brilla amb llum pròpia!

  • Edició i preparació de manuscrits i originals (Word i PDF). Aquest servei està pensat per aquelles persones que volen enviar el seu manuscrit a una editorial o a un premi literari, amb la presentació formal adequada i que compleixi els estàndards de qualitat editorial. Com a servei opcional, es pot contractar juntament amb la correcció del llibre.
  • Publicació i autoedició de llibres per a Amazon KDP. Vols publicar el teu llibre en paper i en ebook a Amazon KDP? T’ajudo a preparar el manuscrit i a pujar-lo a la plataforma per tal que estigui disponible per a lectors i lectores de tot el món.
  • Edició de textos en pàgines web (WordPress). Si vols escriure o editar textos (copy) d’una pàgina web, puc ajudar-te en aquest procés.