Clients

Des de finals del 2019 fins a l’actualitat, he col·laborat amb editorials, empreses de serveis lingüístics i agències de traducció, com ara les següents:

 

  • Traducció castellà-català de textos i continguts d’actualitat per a televisió i mitjans audiovisuals.

  • Correcció ortotipogràfica i d’estil d’originals, galerades i compaginades en català.
  • Revisió de textos de coberta i contracoberta.

 

 

  • Traducció castellà-català de material didàctic.
  • Traducció anglès-català de textos.
  • Correcció ortotipogràfica i d’estil en català.

 

  • Correcció ortotipogràfica en català i castellà.

 

 

 

  • Correcció d’estil de llibres de text en castellà.

  • Correcció ortotipogràfica de manuscrits.

 

 

  • Correcció ortotipogràfica i d’estil d’originals en català i castellà.
  • Redacció de llibres acadèmics i de material didàctic.

  • Transcripció en català.

 

 

 

  • Revisió lingüística de llibres acadèmics.
  • Redacció de llibres acadèmics i de material didàctic en castellà.

  • Redacció d’articles en castellà, orientats a SEO, per a blogs.

 

 

  • Correcció ortotipogràfica i d’estil en castellà d’articles i assaig.
  • Traducció castellà-català d’articles i assaig.

  • Correcció ortotipogràfica i d’estil de manuscrits en castellà.