Clients

Des de finals del 2019, algunes de les empreses amb les quals he col·laborat són:

 

 

 

 

 • Redacció d’articles en castellà, orientats a SEO, sobre literatura, jocs de taula i manualitats.

 

 

 

 

 

 • Traducció castellà-català de textos i continguts d’actualitat per a televisió i mitjans audiovisuals.
 • Redacció de textos i assessorament lingüístic.

 

 

 • Correcció ortotipogràfica i d’estil d’originals, galerades i compaginades en català.
 • Revisió de textos de coberta i contracoberta.

 

 

 • Correcció ortotipogràfica i d’estil d’originals per a autopublicació, en català i castellà.
 • Redacció de llibres acadèmics i de material didàctic.

 

 

 

 

 • Transcripció en català.

 

 

 

 • Revisió lingüística de llibres acadèmics.
 • Redacció de llibres acadèmics i de material didàctic en castellà.

 

 

 

 

 • Correcció ortotipogràfica i d’estil en català.

 

 

 

 

 • Correcció ortotipogràfica i d’estil en castellà d’articles i assaig.
 • Traducció castellà>català d’articles i assaig.

 

 

 

 

 • Correcció ortotipogràfica i d’estil de manuscrits en castellà.

 

 

 

 

 • Traducció castellà>català de material didàctic.
 • Traducció anglès>català de textos.
 • Correcció ortotipogràfica i d’estil en català.