Assessorament lingüístic

 

  • Revisió d’un text inacabat (encara no necessita una correcció lingüística però sí un replantejament de l’estructura general, la configuració d’apartats, bibliografia i citacions bibliogràfiques (estil APA), etc.
  • Revisió de treballs acadèmics, TFG i TFM (assessorament al llarg de tot el procés, des d’elecció de tema i documentació o recollida de dades fins a la redacció i defensa oral).
  • Correcció o revisió de treballs de temàtica tècnica o científica (prèviament en valoraré la dificultat).