Transcripció

Si tens un arxiu d’àudio o vídeo i vols passar-lo a un format de text, aquest és el servei que necessites. La transcripció de textos consisteix a convertir la informació oral en un format escrit, i implica escoltar l’àudio i reproduir-lo amb precisió en forma de text.

Aquesta tasca es pot aplicar a una àmplia varietat de continguts, com ara entrevistes, discursos, converses, seminaris, pòdcasts, vídeos, enregistraments i altres materials verbals.

És fonamental en diverses àrees, com la recerca acadèmica, la producció de contingut multimèdia, l’accessibilitat per a persones amb discapacitats auditives i altres aplicacions on cal disposar d’una versió escrita del contingut parlat.

També pot tractar-se de la transcripció d’un text en un suport (PDF o llibre imprès) a un altre suport escrit (Word).

La transcripció es pot fer paraula per paraula (és a dir, de forma literal), o bé el transcriptor pot millorar-ne certes parts per enriquir la lectura o adequar l’estil.

Aquest servei l’ofereixo en català i en castellà:

  • Transcripció de textos:
    • D’àudio o vídeo a text.
    • De PDF a Word.
    • De llibre o publicació impresa (sense versió digital) a Word o PDF.
  • Transcripció i adaptació de textos antics. Consisteix a transcriure textos no normatius i adequar-los a la normativa i criteris d’edició actuals.