Redacció

El servei de redacció és un camp de treball en què els escriptors professionals i els creadors de contingut elaboren materials escrits segons un propòsit o unes especificacions.

Això engloba diversos àmbits, tant l’escriptura de llibres i obres literàries com guions cinematogràfics, articles per a blogs, continguts per a pàgines web, notícies periodístiques, comunicats de premsa i ressenyes, descripcions de productes, i fins i tot exposicions orals i treballs acadèmics o d’investigació, entre d’altres.

En el meu cas, els serveis de redacció que ofereixo són els següents:

  • Redacció d’obres literàries:
    • De ficció: relat breu, novel·la i poesia.
    • De no-ficció: assaig.
  • Redacció de textos periodístics: notícies, notes de premsa, articles, etc.
  • Redacció de contingut digital: textos publicitaris o comercials (copywriting).
  • Redacció de textos acadèmics: llibres de text o didàctics, recerques, bibliografies, etc.
  • Altres: redacció de presentacions, resums, llistats, documents d’empresa, textos corporatius, etc.