Serveis

Un text pobre, mal plantejat o amb problemes de cohesió i faltes d’ortografia pot fer-te perdre lectors i clients.

Escriure suposa mostrar autoritat i credibilitat en el teu missatge, sigui com a escriptor/a o bé com a marca o empresa. De la mateixa manera, captar l’interès dels lectors pot traduir-se en vendes i en resultats.

Si busques una professional d’aquest àmbit, has vingut al lloc adequat. Puc ajudar-te a assegurar la qualitat dels teus textos gràcies a una visió professional, rigor lingüístic i un coneixement profund del català i el castellà.

Amb aquest objectiu, ofereixo serveis lingüístics i editorials. Es dirigeixen a editorials, agències de traducció i empreses de serveis lingüístics, però també a particulars, autors i autores independents (per a autopublicació o autoedició), estudiants amb treballs acadèmics, blogs, revistes i publicacions digitals, pàgines web, xarxes socials i empreses de comerç electrònic.

A continuació, te’ls explico amb més detall!